Spółka "Akasha" jest w tym momencie w stanie likwidacji z powodu niewypłacalności wobec wierzycieli.

Ewentualne zapytania lub zgłoszenia roszczeń proszę kierować na adres e-mail:

akasha@akasha.pl